Bản lề tủ điện HL035-1, có chốt pin

Bản lề tủ điện HL035-1, có chốt pin

Mã sản phẩm

HL035-1

Kiểu

Kiểu

Vật liệu

Xử lý bề mặt

,

Vật liệu

Kiểu

Vật liệu

Xử lý bề mặt

,

Xử lý bề mặt

Kiểu

Vật liệu

Xử lý bề mặt

,

  • Ghi chú: Xoay khoảng 120°

Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
088.602.6685

Mô tả sản phẩm

Di chuyển lên đầu